ทีเด็ดไอมืด 9 - เมื่อแซมไม่อยู่

ทีเด็ดไอมืด 8 - ของขวัญ

ทีเด็ดไอมืด 7 - ความสับสน

ทีเด็ดไอมืด 6 - สายลับจับบ้านเล็ก

ทีเด็ดไอมืด 5 - พักร้อนที่โฮมสเตย์

ทีเด็ดไอมืด 4 - สัปดาห์ที่หกของโฮมสเตย์

ยอดฮิต

ทีเด็ดไอมืด 3 - สัปดาห์ที่ห้าของโฮมสเตย์

ทีเด็ดไอมืด 2 - เดือนแรกของโฮมสเตย์

ทีเด็ดไอมืด - สัปดาห์แรกของโฮมสเตย์