บอบช้ำไม่เป็นไร กำลังใจสำคัญกว่า

ยินดีด้วยกับครั้งแรก

สิบปีแก้แค้นยังไม่สาย