เพราะเป็นฝาแฝดกันไงล่ะ 2 จบ

เพราะเป็นฝาแฝดกันไงล่ะ 1