รักว้าวุ่นกับเหล่าคุณแม่และคุณป้าซัคคิวบัส 6 - น้ำบริสุทธิ์ที่ช่วยดำรงเผ่าพันธุ์ จบ

รักว้าวุ่นกับเหล่าคุณแม่และคุณป้าซัคคิวบัส 5 - เพื่อให้เผ่าพันธุ์อยู่ต่อไป

รักว้าวุ่นกับเหล่าคุณแม่และคุณป้าซัคคิวบัส 3 - ฝึกฝนให้เป็นซัคคิวบัสเต็มตัว

รักว้าวุ่นกับเหล่าคุณแม่และคุณป้าซัคคิวบัส 2 - รักษาโรคภัย

รักว้าวุ่นกับเหล่าคุณแม่และคุณป้าซัคคิวบัส 1 - ทุกคนอยากมีลูก