เกิดใหม่เป็นตัวร้ายที่ต้องตายตอนจบ 2

เกิดใหม่เป็นตัวร้ายที่ต้องตายตอนจบ 1