แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 6 - เสียวสิ้นฮีโร่

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 4 - คำชวน

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 5 - แตก!!พ่าย

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 4 - คำชวน

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 3 - ยอมจำนม

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 2 - หลงคารมณ์

ภาพสี

แทรกเสียวสูญสิ้นฮีโร่ 1 - จุดเริ่มต้น

ภาพสี